کد نمایش بارگزاری صفحه

کد نمایش loading تا بارگزاری کامل صفحه با آیکون های css و بدون عکس